תקנון שימוש באתר "אברמוב השקעות נדל"ן" – abcnadlan.co.il

מבוא

תקנה זו מסדירה את השימוש באתר ("אברמוב השקעות נדל"ן") הנוגע בתחומים רבים בעולם הנדל"ן, לרבות: השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל, מימון ומשכנתאות, שמאות מקרקעין, בדק בית, התחדשות עירונית ועוד מגוון נושאים הקשורים בתחום הנדל"ן. על ידי גישה או שימוש באתר, המשתמשים מסכימים לציית לתקנון שימוש זה.

מידע כללי

האתר מספק מידע כללי ותכנים על ענפי השקעות נדל"ן שונים, לרבות אך לא רק נכסי מגורים, מסחר ותעשייה. המידע באתר הינו למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ מקצועי או תחליף למחקר עצמאי והתייעצות עם אנשי מקצוע מוסמכים.

אין באמור באתר זה ייעוץ משפטי או פיננסי

התכנים באתר אינם נועדו לספק ייעוץ משפטי, פיננסי או השקעות. אסור למשתמשים להסתמך רק על המידע המסופק באתר בעת קבלת החלטות השקעה בנדל"ן. מומלץ למשתמשים להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים, כגון עורכי דין, יועצים פיננסיים או מומחי נדל"ן, לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.

אין אישור או המלצה

הימצאות כל תוכן, קישורים או הפניות לאתרים, מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים באתר אינה מהווה אישור או המלצה של בעל האתר. המשתמשים אחראים לבצע את בדיקת הנאותות וההערכה שלהם לפני שהם נכנסים לעסקאות או קשרים עם צדדים שלישיים המוזכרים או המקושרים אליהם באתר.

הגבלת אחריות

בעל האתר ושותפיו, מנהליו, עובדיו, סוכניו או נציגיו לא ישאו באחריות לכל אובדן, נזק או תביעה הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע הנמסר. המשתמשים מסכימים לפטור את בעל האתר מכל טענה, דרישה או התחייבות הקשורה לשימושם באתר.

אחריות משתמש

המשתמשים הם האחראים הבלעדיים למעשיהם, להחלטותיהם ולכל ההשלכות הנובעות מהשימוש באתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או תביעה הנובעים מפעולות המשתמש, לרבות אך לא רק החלטות השקעה, עסקאות או אינטראקציות עם צדדים שלישיים.

קניין רוחני

התוכן, העיצוב, הלוגואים, הסימנים המסחריים וכל קניין רוחני אחר המוצגים באתר הינם בבעלות בעל האתר או ברישיון לבעל האתר. אסור למשתמשים לשכפל, לשנות, להפיץ או להשתמש בכל אחד מהקניין הרוחני ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעל האתר.

שנה תוכן

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לעדכן או להסיר כל תוכן באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אמנם נעשים מאמצים על מנת להבטיח את דיוק המידע הנמסר ועמידותו בזמנים, אך בעל האתר אינו מתחייב לשלמותו או לנכונותו.

חוק וסמכות שיפוט

תקנה זו תהיה כפופה ותפורש בהתאם לחוקי תחום השיפוט שבו מתגורר בעל האתר. כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באותו תחום שיפוט.

קבלת התקנה

על ידי גישה או שימוש באתר, המשתמשים מאשרים כי קראו, הבינו והסכימו לציית לתקנה זו. אם המשתמשים אינם מסכימים לחלק כלשהו מתקנון זה, עליהם להימנע משימוש באתר. פניות שירות למייל: office@abcnadlan.co.il